Perform 550M

 

World’s First Multi-function Vacuum Forming Machine. Vacuum Forming, Membrane Vacuum Press Membrane Vacuum Heating.

CONTACT

3DAND  쓰리디앤드

구입 및 소비자 상담 문의      |      TEL  070-4192-7720      |      FAX  0303-3447-7720      |      CONTACT  perform3dand@gmail.com

부산시 남구 신선로 365 부경대학교 용당캠퍼스 10공학관 506호

쓰리디앤드 로고-02.png